• Ikona provádění staveb

  Provádění
  staveb

   

  Hlavním předmětem provádění stavebních prací je realizace novostaveb rodinných domů a jejich příslušenství.Jedná se zejména o výstavbu kompletních hrubých staveb.

  Sprovádění staveb
   
 • Ikona projekční práce

  Projekční
  práce

   

  Projektová dokumentace navrhovaných staveb je provedena komplexně v závislosti na jejím stupni tj. včetně všech potřebných vyjádření orgánů státní správy , správců inženýrských sítí apod.

  Projekční práce
   

Stavební práce

Hlavním předmětem provádění stavebních prací je realizace novostaveb rodinných domů a jejich příslušenství.Jedná se zejména o výstavbu kompletních hrubých staveb.

Rozsah a etapizace realizace hrubé stavby

 • Základové konstrukce – zajištěno vlastní výrobní kapacitou
 • Obvodové a střední nosné zdivo – zajištěno vlastní výrobní kapacitou
 • Konstrukce dělících příček – zajištěno vlastní výrobní kapacitou
 • Stropní konstrukce – zajištěno vlastní výrobní kapacitou
 • Konstrukce krovu – zajištěno subdodavatelsky spolupracující frmou
 • Střešní plášť – zajištěno subdodavatelsky spolupracující firmou

V případě zájmu lze provést stavbu celou. To jest včetně úplného dokončení.

Stavební práce probíhají vždy v souladu se smlouvou o dílo , jejíž nedílnou součástí je položkový rozpočet a časový harmonogram.

Prováděné technologie

Základové konstrukce

Betonové monolitické základové pasy , nadzemní část je řešena pomocí ztraceného bednění (bednící dílce).Součástí základových konstrukcí je rovněž železobetonová základová deska v úrovni hrubé podlahy.

Svislé konstrukce

Jsou prováděny tradičně zděnou technologií z běžně používaných materiálů (porobetonové tvárnice,keramické bloky,liaporbetonové tvárnice).

Vodorovné konstrukce - stropy

Jsou převážně prováděny jako montované železobetonové stropní konstrukce typu BSK (Betonové stavby Klatovy). Vyjímečně rovněž stropy dřevěné trámové s prkenným záklopem.