• Ikona provádění staveb

  Provádění
  staveb

   

  Hlavním předmětem provádění stavebních prací je realizace novostaveb rodinných domů a jejich příslušenství.Jedná se zejména o výstavbu kompletních hrubých staveb.

  Sprovádění staveb
   
 • Ikona projekční práce

  Projekční
  práce

   

  Projektová dokumentace navrhovaných staveb je provedena komplexně v závislosti na jejím stupni tj. včetně všech potřebných vyjádření orgánů státní správy , správců inženýrských sítí apod.

  Projekční práce
   

Projektování pozemních staveb

Projektová dokumentace navrhovaných staveb je provedena komplexně v závislosti na jejím stupni tj. včetně všech potřebných vyjádření orgánů státní správy, správců inženýrských sítí apod.

Druhy navrhovaných staveb

 • stavby pro bydlení - rodinné domy
 • stavby pro rekreaci a ubytování – rekreační chaty a chalupy
 • podnikatelské provozovny menšího rozsahu - prodejny,dílny,sklady apod.
 • jiné drobné stavby,které jsou stavbami doplňkovými k výše uvedeným typům. Jedná se zejména o garáže, domácí dílny a sklady, rodinné bazény, zpevněné plochy, oplocení apod.
 • stavební úpravy stávajících objektů – přístavby, půdní vestavby apod.

Stupně projektové dokumentace

Návrh stavby – studie

Zjednodušená dokumentace, která řeší celkové pojetí budoucí stavby ve smyslu její velikosti, dispozičního uspořádání jednotlivých prostor, vzhledu apod. Na základě studie lze rovněž určit předběžné rozpočtové náklady na provedení stavby.

Dokumentace pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí

Dokumentace na jejímž základě je vydán územní souhlas event. územní rozhodnutí. Toto dílčí stanovisko stavebního úřadu odsouhlasuje, zda je možné navrhovanou stavbu umístit v daném území – zda může být realizována na daném stavebním pozemku. Rozsahem se jedná o dokumentaci ve fázi „studie“ vč. umístění stavby na pozemku. Součástí této dokumentace jsou již požadovaná stanoviska orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení, nebo ohlášení stavby

Nejdůležitější stupeň projektové dokumentace na základě kterého je uděleno stavebním úřadem stavební povolení, resp. souhlas s realizací stavby. Součástí této dokumentace je kromě vlastní „stavební části“ rovněž dokumentace řešící elektroinstalaci, rozvody vody, vytápění, plynofikaci, odkanalizování apod.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Tato dokumentace je prováděna v případě nutnosti po dokončení stavby a řeší případné změny od projektové dokumentace, na základě které byla stavba povolena.